(Click ảnh để xem)

ĐẦM ÔM CỔ THUYỀN ĐÍNH HOA NỔI MS 48C5888 ÁO SƠ MI LỤA LE SOLEIL MS 17M5676 ÁO VEST TAY LỠ CỔ ĐÍNH HOA MS 67C5918 ĐẦM HỌA TIẾT 48M5294 ZUÝP ĐEN 2 LỚP DẬP LY MS 31C5825 ÁO SƠ MI LỤA CỔ ĐỔ MS 17M5669 ĐẦM SUÔNG 2 LỚP TAY LỠ MS 48M5526 Đầm xòe 2 lớp đính khuy MS 48C5889 Đầm xòe 2 lớp đính khuy MS 48C5889 Đầm xòe 2 lớp đính khuy MS 48C5889 Đầm xòe 2 lớp đính khuy MS 48C5889 Đầm 2 lớp họa tiết MS 48M5294 ÁO VEST TAY LỠ CỔ ĐÍNH HOA MS 67C5918 ÁO SƠ MI LỤA CỔ ĐỔ MS 17M5669 ÁO SƠ MI LỤA LE SOLEIL MS 17M5676 Áo sơ mi croptop cổ tim MS 17C5848 Áo sơ mi croptop cổ tim MS 17C5848 ZUÝP LỤA XÒE 2 LỚP MS 31C5782 ZUÝP LỤA XÒE 2 LỚP MS 31C5782 ĐẦM ÔM 2 LỚP TAY DÀI MS 48M5715 ÁO SƠ MI LỤA CỔ ĐỔ MS 17M5669 Đầm xòe cổ vuông MS 48B8320 ĐẦM SUÔNG 2 LỚP TAY LỠ MS 48M5526